Η εταιρία

H Ιstopolis εξειδικεύεται πάνω από 10 χρόνια σε υπηρεσίες διαδικτύου.

Η τεχνογνωσία που διακατέχει η εταιρία στον σχεδιασμό, την κατασκευή ιστοσελίδων, την φιλοξενία και την προώθηση τους, σε συνδυασμό με την μεθοδολογία που χρησιμοποιεί, συνθέτουν και το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στις υπηρεσίες διαδικτύου. Παρέχει ένα σύνολο σύγχρονων υπηρεσιών όπως CMS (online διαχείριση διαδικτυακών τόπων), κατασκευή Eshop, SEO (Search Engine Optimization), Digital Marketing & Support Services, Google Ads, Social Media Campaigns, Κατασκευή IPhone Apps & το μεγαλύτερο radio portal, Greekradios.gr.

Η Istopolis παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται οι στοχευόμενες διαδικτυακού marketing έρευνες αγοράς, προτεινόμενες στρατηγικές προώθησης διαδικτυακών τόπων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αύξηση αναγνωρισιμότητας διαδικτυακών τόπων. Επίσης παρέχει μέτρηση και ανάλυση αποτελεσμάτων διαφημιστικής καμπάνιας και παράδοση στοιχείων (εμφάνιση, clicks).

Την φιλοσοφία της εταιρίας, χαρακτηρίζουν η καινοτομία, δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα και πλήρης κάλυψη των αναγκών του κάθε συνεργάτη.

Επίσης η Istopolis έχει δημιουργήσει και κατέχει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό portal της χώρας μας, το Greekradios.gr με εκατομμύρια επισκέπτες και εκτενής παρουσίαση όλων των ραδιοφώνων.

Η Ιstopolis έχει ήδη συνεργαστεί με κάθε είδους εταιρίες, οργανισμούς, συλλόγους, δημόσιους φορείς κ.α. με τους οποίους και έχει αναπτύξει σχέσεις απόλυτης εμπιστοσύνης.

Η φιλοσοφία μας

Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της Istopolis, θέσαμε έναν βασικό άξονα γύρω από τον οποίο λειτουργούμε και πετυχαίνουμε τους απώτερους σκοπούς μας και τους μακροχρόνιους στόχους μας. Αυτός ο άξονας αποτελείται και χαρακτηρίζεται από την πλήρη ικανοποίηση και στήριξη των αναγκών των πελατών μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα πως τα "κλειδιά" για την επιτυχία των στόχων μας και την εφαρμογή του ευρύτερου στρατηγικού μας πλάνου είναι η δημιουργία και η προσφορά υπηρεσιών που θα αντεπεξέρχονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών - συνεργατών μας. Για εμάς ο κάθε πελάτης ξεχωριστά αποτελεί έναν συνεργάτη μας που μαζί δημιουργούμε εκείνο το πλάνο υπηρεσιών το οποίο θα τον ικανοποιεί. Δεν προσβλέπουμε στην βραχυπρόθεσμη πώληση και παροχή υπηρεσιών, αλλά σε μια μακροχρόνια δημιουργικότητα και ειλικρινή σχέση μαζί του. Προσδοκούμε και στοχοποιούμε μελλοντικά σ' ένα καλύτερο internet και σαν Istopolis σε μία ευρεία γκάμα αξιοπρεπών και ποιοτικών εργασιών που θα μας ακολουθούν. Εστιάζουμε λοιπόν, στον κάθε πελάτη - συνεργάτη μας μεμονωμένα, ανακαλύπτουμε τις πραγματικές του ανάγκες και δημιουργούμε με βάση αυτές και μόνο αυτές, εκείνο το πακέτο υπηρεσιών που θα τον βοηθήσουν στο μέγιστο προς την επίτευξη των προσωπικών του στόχων. Θεωρούμε πως η καλύτερη διαφήμιση της Istopolis είναι η άριστη ικανοποίηση του κάθε συνεργάτη μας ξεχωριστά. Προσπαθούμε ταυτόχρονα να εφευρίσκουμε καινοτόμες μεθόδους, κατάλληλες ώστε να μπορούν να απευθύνονται και να καλύπτουν εύστοχα το επιχειρηματικό κοινό. Χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία αποτελεί για εμάς κίνητρο εργατικότητας και δημιουργικότητας.

Αν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για μια εφαρμοσμένη φιλοσοφία της εταιρίας μας, αυτή θα συνοψιζόταν στην καινοτομία, δημιουργικότητα, αποτελεσματικότητα και πλήρης κάλυψη των αναγκών του κάθε πελάτη μας. Θεωρούμε πως όλα τα παραπάνω είναι τόσο χαρακτηριστικά της Istopolis, όσο και ανάγκες της κάθε επιχείρησης που προσδοκά σε μία συνεχώς ανοδική πορεία τόσο της ίδιας όσο και γενικότερα της επιχειρηματικής κοινωνίας.